பாசம்...

புரியாத பாசம்
பிரியும் போது
புரியும்....
எங்கோ கேட்டது
உன்னிடம் உணர்ந்தது.....
--வீ.இளவழுதி

3 comments:

vignesh said...

YAR(WHO) ANTHA UNNIDAM?
Appava?
Ammava?
Wife-aa?
Illai Annava?

M.GANAPATHI
DCW LTD

irtev said...

Dear,
Short but nicely constructed with powerful meaning. Goahead, post all your poems. wish you all the best.

Vetri Cholagar

Indumathi said...

Hi& Hello,புரியாத பாசம்
பிரியும் போது
புரியும்....
எங்கோ கேட்டது
En appavidam unarnthathu.


Indu