நினைவுகள்...

உயிர் இன்றி
உணர்வுகள் இல்லை .....
உன் நினைவுகளின்றி
நான் இல்லை ....
--வீ.இளவழுதி

1 comment:

vignesh said...

appadiya?
Ippadiyum Katha unda?
nambamudiyavillai
dear VIK.