என்னை ஆக்கிரமித்தவளே ...


மெல்ல மெல்ல
உன் நினைவுகளால்
என்னை ஆக்கிரமித்தவளே ...
என்று என்னை முழுதாய்
அரவணைப்பாய்? .......
--வீ. இளவழுதி, பின்னையூர்

2 comments:

venkat ariyalur said...

I already know about him.
His poetry always related to female.
But he is a very good writer.

Ever with Love
Venkatesan-Ariylaur

vignesh said...

When you stand in your own legs,she will accept you.
Am I correct VIK