அப்பா...மொழிப்போர் தியாகி
உ. வீரராசன் காளிங்கராயர்

ஈடில்லை ...
இணையில்லை ...
உங்கள் நினைவுகளின்றி,
இறுதி வரை
துணையில்லை....
--வீ. இளவழுதி காளிங்கராயர்
1 comment:

irtev said...

Ayya pulavare,
paarattu giren ungal kavithaiyai. Eendru edutha thaiyai patri elunthungal. Thai patri eluthatha kavingan illai.

Vetricholagar