மெழுகு!...

உனக்காக நான் உருக 
எதற்க்காக - நீ
மெழுகாய் உருகுகிறாய்
என் தேவதையே!

No comments: