என் காதலியே!..

என் காதலியே!.. - உனக்காக
காத்திருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியிலும்
காவியம் படைத்திடுவேன் - உன்
கண் அசைவு கிடைத்து விட்டால்
காலத்தையும் மாற்றி அமைப்பேன்

1 comment:

vijay said...

கவிதை நன்றாக உள்ளது
vijay_scope