முதல் பார்வை

நானாக இருப்பேனோ
என்றும் தெரியாமல் ;
நான் தானா
என்றும் புரியாமல் ;
உன் வாழ்வில்
மறக்க இயலா
மங்கள நாளில்…
மலங்க மலங்க
முழித்து - நீ
பார்த்த அந்த - ஒரு
பார்வையை என்
வாழ்நாள் முழுக்க
மறக்க இயலாது தோழி.....

1 comment:

Palaniappan said...

UNAKUL ITHANAI THRAMAIYA, vALTHUKAL
VALARATUM UN PANI