கோபம்....

அவசர அலுவல்
நேரங்களில்
என்னிடம்
சொல்ல மறந்து நீ
அலுவலகம் விட்டு
செல்லும் சில
நாட்களில்
என்னில் எழும்
கோபம் - உன்
திருமுகமதனை
பார்த்த நொடியில்....
காலை பொழுதினில்...
கடற்கரை மணல்வெளியில்....
காற்றோடு களைந்து...
கவிதை பாடும் - உன்
கூந்தலை போல
கலைந்து விடுகிறது!...

4 comments:

Rajini S said...

Ennada. Kaithai kottuthu.

Usha Thirumalaisamy said...

Hi Ila,

It was good.

Vijayaraghavan, Srinivas said...

Dear Ila

I don’t consider this as Kavithai/Poem
.
.
.
.
.
.
.
It is more than that

Sivaprakasam, Sathish said...

Very Good Though Ilam. Deep Thinking………