கவிதை காதலி

கவிதைகளை காதலித்தவளே - உன்
கடைக்கண் பார்வை
கடைசி வரை கிடைக்காதது ஏனோ?

No comments: