ஈர்ப்பு விசை....


புவி ஈர்ப்பு விசை
படித்ததுண்டு....
விழி ஈர்ப்பு விசை
பார்த்ததுண்டு...
உன் ஈர்ப்பு விசை
இன்று தானடி கண்டேன்....
--வீ. இளவழுதி.

3 comments:

Jonathan said...

superb..!

vignesh said...

Dear Ilavzhaluthi,
Ippadiyum oru visai unndaa?
enna kandupiduppu!
super thinking
Proceed

hema said...

Ila Newtons Love Law
I wish u to invent like this...

Anbudan
Hemachandran